Tagastamistingimused

Meie müüdavate toodete tagastamise tingimused.

  1. Ostjal ei ole õigust müügilepingust taganeda ja järgmiseid puuduseta tooteid müüjale tagastada:
  • toidulisandid;
  • meditsiinivahendid ja -seadmed;
  • tooted, mida ostja on juba kasutanud;
  • tooted, mida (või mille pakendit) ostja või tema esindaja on kahjustanud või mis ei ole enam terviklikud (näiteks kui toote mõni osa, kasutusjuhend või garantiihoolduse raamat on puudu jne);
  • muud tooted, mille tagastamisest müüja võib seadusega kooskõlas keelduda.
  1. Puudusega toodeteks nimetatakse tooteid, mille säilivusaeg on möödunud või mille koostises on seadusega keelatud koostisaineid või mille konsistents või muu oluline omadus on enne ostjale üleandmist muutunud valede säilitustingimuste tõttu või mis on mehaaniliselt vigastatud või mille pakend on kahjustatud või millel on kvaliteedidefekt.
  2. Puudusega tooted vahetatakse välja või võetakse tagasimakse vastu tagasi kooskõlas kohaldatavate seaduste ja tingimustega.
  3. Puudusega toodete tagastamise tingimused tuleb müüjaga eraviisiliselt kokku leppida, kirjutades e-posti aadressile info@caerusmed.com. Kui toode on tõesti puudusega, saab ostja täieliku tagasimakse.
Uuendamine…
  • Ostukorvis ei ole tooteid.