Atpakaļatdošanas noteikumi

Mūsu pārdoto produktu atgriešanas noteikumi.

  1. Izņemot gadījumus, kad ir runa par bojātām precēm, Pircējam nav tiesību atteikties no pirkuma līguma un atdot Pārdevējam šādas preces:
  • Uztura bagātinātājus;
  • Medicīnisko aprīkojumu un medicīnas ierīces;
  • Lietotas preces;
  • Preces, kuras ir sabojājis pats Pircējs vai tā pārstāvji (ja ir sabojāta prece vai tās iesaiņojums), un preces, kuru komplektācija nav pilnīga (piemēram, trūkst atsevišķu detaļu, lietotāja instrukcijas vai garantijas grāmatiņas utt.);
  • Citas preces, ko Pārdevējs saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem var atteikties pieņemt atpakaļ.
  1. Preces uzskata par bojātām, ja ir beidzies to derīguma termiņš vai tās satur sastāvdaļas, kas ir aizliegtas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, vai nepiemērotu glabāšanas apstākļu dēļ pirms preču nodošanas Pircējam ir mainījusies to konsistence vai citas īpašības, vai preces ir mehāniski bojātas, vai ir bojāts preču iesaiņojums, vai arī ir citi iemesli, kuru dēļ preces nav uzskatāmas par kvalitatīvām.
  2. Bojātās preces tiek pieņemtas atpakaļ un apmainītas vai Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā summa. Tas tiek darīts saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un Noteikumiem.
  3. Par bojāto preču atpakaļatdošanas nosacījumiem katrs Pircējs individuāli vienojas ar Pārdevēju, šim nolūkam rakstot uz e-pasta adresi info@caerusmed.com. Ja preces ir bojātas, Pircējam tiek atmaksāta visa samaksātā summa.
Atjaunināšana…
  • Grozs ir tukšs.