Privātuma politika

Personas datu apstrādes politika.

Spēkā no 2020. gada 1. maija

Ievads

Lietuvas uzņēmums UAB CaerusMed, uzņēmuma reģistrācijas numurs 305510896, adrese: Mėnulio g. 11-101, LT-04326, Viļņa (Vilnius), Lietuva, e-pasta adrese: info@caerusmed.com (turpmāk tekstā – Uzņēmums, Datu pārzinis, mēs, mūsu, mums, mūs), kā datu pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu Nr. 95/46/EK (turpmāk tekstā – VDAR) un piemērojamajiem vietējiem datu aizsardzības tiesību aktiem apņemas ievērot šo personas datu privātuma politiku (turpmāk tekstā – Privātuma politika).

Privātuma politikā ir sniegta informācija par tādu datu subjektu personas datu apstrādi, kuri izmanto šo tīmekļa vietni (turpmāk tekstā – Pakalpojums vai Interneta veikals). Privātuma politikā ir sniegta skaidra informācija par to, kādi personas dati tiek apstrādāti, nodrošinot Pakalpojumu, kādiem nolūkiem šie dati tiek apstrādāti, cik ilgi tie tiek glabāti un kāds ir datu apstrādes juridiskais pamats, kā arī cita informācija, kas Uzņēmumam ir jāsniedz saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Tādējādi Uzņēmums ir izpildījis savu pienākumu nodrošināt caurredzamību.

Izmantojot Pakalpojumu, lai pārlūkotu tīmekļa vietni vai pasūtītu uztura bagātinātājus un medicīnas ierīces, jūs kā datu subjekts piekrītat savu personas datu vākšanai un izmantošanai saskaņā ar Privātuma politikā izklāstītajiem principiem. Ja jums Privātuma politikā izklāstītie principi nav pieņemami, lūdzu, neizmantojiet mūsu Pakalpojumu.

Personas datu vākšana

Lai nodrošinātu Pakalpojumu un uzlabotu tā kvalitāti, turpmāk norādītajos e-komercijas nolūkos varam vākt dažādus personas datus.

Ja izmantojat mūsu Interneta veikalu, pasūtāt mūsu produktus vai vēršaties pie mums ar jautājumiem par mūsu produktiem, varam lūgt jūs sniegt mums noteiktus personas datus, ko varam izmantot, lai identificētu jūs vai sazinātos ar jums. Minētie personas dati var iekļaut:

 • kontaktinformāciju (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, pasta adresi, pasta indeksu, tālruņa numuru);
 • lietotāju radītu saturu saistībā ar produktu vērtējumu, komentāriem, jautājumiem un atbildēm;
 • norēķinu informāciju, kas attiecas uz mūsu apstrādātajiem maksājumiem (piemēram, maksātāja vārdu un uzvārdu, rēķina adresi, konta numuru un norēķinu kartes datus, tostarp kartes numuru, derīguma termiņu un drošības kodu). Ja maksājumus apstrādā trešās personas, uz attiecīgajiem datiem attiecas minēto trešo personu privātuma politika;
 • pasūtījumu vēsturi, tostarp ziņas par Interneta veikalā pasūtītajiem un aplūkotajiem produktiem;
 • automātiski iegūtās ziņas par lietotāja ierīci, IP adresi, operētājsistēmu un pārlūkprogrammu;
 • tīmekļa vietnē izmantoto sīkdatņu radīto informāciju, ja iepriekš esat piekritis sīkdatņu izmantošanai.

Jūsu personas datus varam iegūt tikai tad, ja jūs mums atsūtāt vai norādāt tos, izmantojot mūsu Interneta veikalu. Jums minētā informācija nav jāsniedz, tomēr, ja izvēlēsieties šo informāciju nesniegt, iespējams, nevarēsim sniegt jums noteiktus Pakalpojumus vai nodrošināt atsevišķas ar Pakalpojumu saistītas funkcijas.

E-komercija

Interneta veikalā iegūtos datus izmantosim pēc vajadzības, lai izpildītu savas līgumsaistības, proti, lai nodrošinātu jums nepieciešamos produktus un pakalpojumus un piegādātu pasūtītos produktus (tostarp nodrošinātu produktu pārvadājumus un muitošanu, izmantojot saistītu trešo personu pakalpojumus).

Tiešā tirgvedība

Ja esat mūsu pašreizējais vai agrākais klients, bez jūsu iepriekšējas atļaujas varam izmantot jūsu e-pasta adresi tiešajai tirgvedībai, proti, lai piedāvātu jums mūsu produktus un pakalpojumus. Ja nevēlaties saņemt šādus e-pasta sūtījumus, lūdzu, paziņojiet to mums, atsūtot mums attiecīgu e-pasta vēstuli, un nekavējoties beigsim sūtīt jums tiešās tirgvedības paziņojumus. Ja neesat mūsu klients, neizmantosim jūsu e-pasta adresi, lai piedāvātu jums mūsu produktus un pakalpojumus, ja vien nebūsiet iepriekš piekritis saņemt šādus sūtījumus. Parūpēsimies, lai jūs varētu viegli atteikties no šādu tirgvedības paziņojumu saņemšanas. Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no tirgvedības paziņojumu saņemšanas un šādam lēmumam nedrīkst būt nekādu negatīvu seku.

Informācija par vietnes izmantošanu

Varam vākt informāciju arī par to, kā esat piekļuvis Interneta veikalam un kā Interneta veikals tiek izmantots (turpmāk tekstā – Informācija par vietnes izmantošanu). Informācija par vietnes izmantošanu var iekļaut jūsu datora interneta protokola adresi (t. i., IP adresi), ziņas par pārlūka veidu un versiju, apmeklētajām Interneta veikala lapām, apmeklējuma datumu, laiku un ilgumu, kā arī unikālus ierīces identifikatorus un citus diagnostikas datus.

Sīkdatņu informācija

Varam izmantot sīkdatnes un citas līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, lai sekotu norisēm mūsu Interneta veikalā un saglabātu noteiktu informāciju. Sīkdatnes ir datnes, kas satur nelielu informācijas daudzumu, kas cita starpā var iekļaut arī unikālus identifikatorus. Tīmekļa vietne jūsu pārlūkam nosūta sīkdatnes, kas tiek saglabātas jūsu ierīcē. Izmantojam arī izsekošanas tehnoloģijas, proti, tīmekļa bākas, birkas un skriptus, lai vāktu datus, sekotu informācijai, analizētu un uzlabotu mūsu Pakalpojumu.

Savā pārlūkā varat atzīmēt funkciju, kas ļauj noraidīt visas sīkdatnes vai saņemt brīdinājumu par to, ka uz jūsu ierīci tiek nosūtītas sīkdatnes. Tomēr, ja izvēlēsieties nepieņemt sīkdatnes, iespējams, nevarēsiet izmantot visas mūsu Pakalpojuma funkcijas.

Varam izmantot turpmāk minētās sīkdatnes.

 • Sesijas sīkdatnes. Varam izmantot sesijas sīkdatnes, lai nodrošinātu Interneta veikala darbību.
 • Izvēles sīkdatnes. Varam izmantot izvēles sīkdatnes, lai saglabātu dažādus iestatījumus un jūsu izdarītās izvēles.
 • Drošības sīkdatnes. Visbeidzot drošības apsvērumu dēļ varam izmantot arī drošības sīkdatnes.

Turpmāk ir norādītas mūsu tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes.

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatņu apraksts
_ga
_gid
_gat
Daļa no Google Analytics statistikas sistēmas, kas saglabā informāciju par lietotāja apmeklētajām vietnes daļām, apmeklējumu skaitu un ilgumu, pārlūkprogrammas informāciju utt.

Datu glabāšanas termiņš

Personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts piemērojamajos tiesību aktos. Ja tiek noslēgts līgums, personas dati parasti tiek glabāti vēl desmit gadus pēc attiecīgā līguma termiņa beigām. Tiešās tirgvedības nolūkos personas dati tiek glabāti līdz brīdim, kad datu subjekts atsauc savu piekrišanu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos. Sīkdatņu informācija un Informācija par vietnes izmantošanu tiek glabāta vienu gadu.

Datu izmantošana leģitīmās interesēs

Izmantojam iegūtos datus, ja šādas rīcības pamatā ir mūsu leģitīmās intereses, tostarp ja tas palīdz veikt turpmāk norādītās funkcijas un darbības:

 • sazināties ar jums saistībā ar mūsu savstarpējiem darījumiem un nosūtīt jums informāciju par jaunām funkcijām un uzlabojumiem;
 • izskatīt pretenzijas saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem un informēt jūs par jūsu pasūtījuma izpildi;
 • īstenot atlīdzības un lojalitātes programmas, ja šādas programmas ir pieejamas;
 • publicēt jūsu atsauksmes par mūsu produktiem un pārvaldīt atsauksmes un produktu vērtējumu, ja šāda funkcija nākotnē būs pieejama;
 • uzlabot un personalizēt jūsu pieredzi, jums iepērkoties mūsu Interneta veikalā, tostarp sniegt ieteikumus, kuru pamatā ir jūsu izdarītās izvēles;
 • nodrošināt jūsu identifikāciju un autentifikāciju, lai jūs varētu izmantot Pakalpojumu;
 • atbildēt uz jūsu lūgumiem un jautājumiem un nodrošināt atbalstu;
 • īstenot, novērtēt un uzlabot mūsu uzņēmuma darbību;
 • identificēt un nepieļaut krāpšanu un citas noziedzīgas darbības, kā arī apstākļus, kas varētu kļūt par pamatu prasībām un citām saistībām un pienākumiem, nodrošināt aizsardzību pret visu iepriekš minēto;
 • piemērot un ievērot piemērojamās tiesiskās prasības, atbilstošos nozares standartus un Uzņēmuma politikas dokumentus, tostarp šo Privātuma politiku un Tipveida pārdošanas līguma noteikumus.

Datu apstrādes principi

Respektējam ikviena Interneta veikala lietotāja un klienta intereses un tiesības uz privātumu. Apstrādājot personas datus, ievērojam šādus principus:

 • personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam caurredzamā veidā;
 • personas dati tiek vākti un apstrādāti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos;
 • tiek vākti tikai tādi personas dati, kas ir nepieciešami datu subjekta pieprasīto pakalpojumu sniegšanai;
 • personas dati ir precīzi un, ja nepieciešams, tie tiek atjaunināti;
 • personas dati tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk kā ir nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
 • personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Mūsu veiktās personas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a), b), c) vai f) apakšpunkts: a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības vai sīkdatņu izmantošanas nolūkos; vai b) apstrāde ir nepieciešama tāda līguma izpildei, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; vai c) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (piemēram, administratīvās izmeklēšanas vai kriminālizmeklēšanas gadījumā, ja datu pārzinis no valsts iestādēm ir saņēmis oficiālu pieprasījumu); vai f) apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (piemēram, lai tiesā aizstāvētu mūsu tiesības).

Datu izpaušana

Personas dati netiek izpausti nevienam. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad datu izpaušana, mūsuprāt, ir nepieciešama, lai izpildītu tiesību aktu prasības, īstenotu mūsu politiku vai aizsargātu mūsu vai citu personu likumīgās tiesības. Tāpat tas neattiecas uz uzticamām trešām personām (t. i., datu apstrādātājiem), kas mums palīdz nodrošināt mūsu uzņēmuma darbību un sniegt pakalpojumus, ja vien šīs personas apņemas saglabāt personas datu konfidencialitāti. Varam izpaust jūsu personas datus, ja labticīgi uzskatām, ka tas ir nepieciešams, lai:

 • izpildītu obligātu juridisku pienākumu;
 • aizsargātu vai aizstāvētu Uzņēmuma tiesības vai īpašumu;
 • nepieļautu vai izmeklētu iespējamu noziegumu, kas varētu būt saistīts ar Interneta veikala darbību;
 • garantētu Interneta veikala lietotāju vai sabiedrības drošību;
 • pasargātu Uzņēmumu no juridiskās atbildības.

Datu drošība

Jūsu datu drošība mums ir ļoti svarīga, tomēr ir jāņem vērā, ka neviena metode, kas tiek izmantota datu pārsūtīšanai internetā vai datu elektroniskai glabāšanai, nav 100% droša. Lai gan cenšamies izmantot komerciāli pieņemamus līdzekļus jūsu personas datu aizsardzībai, nevaram garantēt pilnīgu datu drošību. Uzņēmums veic gan tehniskus, gan organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus. Dati tiek glabāti drošā veidā un tiem var piekļūt tikai ierobežots skaits cilvēku.

Personas datu nosūtīšana uz citām valstīm. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā. Atsevišķos gadījumos var rasties nepieciešamība nosūtīt personas datus saņēmējiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas. Tādos gadījumos Uzņēmums veic atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu personas datus. Uzņēmums var atsaukties uz Eiropas Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, tas nozīmē, ka Eiropas Savienības ieskatā attiecīgās valsts tiesību akti un nolīgumi garantē pietiekamu personas datu aizsardzību. Ja Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, Uzņēmums (kā datu pārzinis) vai Uzņēmuma piesaistītais datu apstrādātājs personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas, var nosūtīt tikai tad, ja datu saņēmējs ir sniedzis atbilstošas garantijas, un ar nosacījumu, ka datu subjektiem ir pieejamas īstenojamas datu subjekta tiesības un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Pakalpojumu sniedzēji

Varam piesaistīt trešās personas (uzņēmumus un fiziskas personas), kas mums palīdzētu nodrošināt Interneta veikala darbību, mūsu vārdā sniegtu Pakalpojumu, citus pakalpojumus saistībā ar Interneta veikala darbību vai palīdzētu mums analizēt datus par to, kā Interneta veikals tiek izmantots (turpmāk tekstā – Pakalpojumu sniedzēji vai datu apstrādātāji). Šīs trešās personas var piekļūt jūsu personas datiem tikai tiktāl, ciktāl tās mūsu vārdā veic iepriekš minētos uzdevumus, un tās nedrīkst izpaust jūsu personas datus citām personām vai izmantot citiem nolūkiem. Pēc jūsu pieprasījuma varam sniegt jums sīku informāciju par mūsu Pakalpojumu sniedzējiem.

Jūsu personas dati var tikt nodoti:

 • IT, servera, pasta, arhivēšanas, tirgvedības un grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem;
 • citiem saistītajiem uzņēmumiem, kas ietilpst Uzņēmuma grupā;
 • notāriem, tiesu izpildītājiem, advokātiem, konsultantiem, revidentiem un parādu piedziņas uzņēmumiem;
 • tiesībaizsardzības iestādēm, tiesām un citām strīdu izšķiršanas iestādēm;
 • mūsu uzņēmuma iespējamajiem vai faktiskajiem pārņēmējiem.

Bērnu privātums

Mūsu Pakalpojums neattiecas uz personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem (turpmāk tekstā – Bērni). Nekādā gadījumā apzināti nevācam personiski identificējamu informāciju no personām, kuras vēl nav sasniegušas 18 gadu vecumu. Ja esat vecāks vai aizbildnis un secināt, ka jūsu Bērni mums ir atklājuši personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja atklāsim, ka esam bez vecāku atļaujas ieguvuši personas datus no Bērniem, darīsim visu iespējamo, lai izdzēstu šo informāciju no mūsu serveriem.

Grozījumi Privātuma politikā

Ik pa laikam varam atjaunināt šo Privātuma politiku. Informēsim jūs par izdarītajām grozījumiem, publiskojot jauno Privātuma politiku šajā tīmekļa lapā.

Varam brīdināt jūs par gaidāmajiem grozījumiem, pirms to stāšanās spēkā nosūtot jums atbilstošu e-pasta vēstuli un/vai izvietojot Interneta veikalā viegli pamanāmu paziņojumu, un attiecīgi grozīt Privātuma politikā minēto spēkā stāšanās datumu.

Iesakām periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku, lai iepazītos ar tajā izdarītajiem grozījumiem. Grozījumi Privātuma politikā stājas spēkā tad, kad tie tiek publiskoti šajā tīmekļa lapā.

Jūsu tiesības

Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības:

 • saņemt informāciju par to, vai apstrādājam jūsu personas datus, un, ja tā ir, piekļūt attiecīgajiem personas datiem;
 • sazināties ar mums un lūgt labot neprecīzus personas datus;
 • lūgt, lai personas dati tiktu dzēsti, ja uzskatāt, ka Uzņēmumam šie dati vairs nav nepieciešami vai ja esat nolēmis atsaukt agrāk doto piekrišanu datu apstrādei. Šādu lūgumu var izpildīt tikai tad, ja tas ir pamatots. Tas neattiecas uz datu apstrādi tiešās tirgvedības vai sīkdatņu izmantošanas nolūkos – šajos gadījumos jums ir visas tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Tāpat šīs tiesības nevar izmantot tad, ja datu apstrāde ir saistīta ar juridisku pienākumu izpildi vai ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • saņemt savus personas datus vai nodot tos citai personai (tā saucamās tiesības uz datu pārnesamību). Šīs tiesības var izmantot, ja personas datu apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Personas dati jums vai citam datu pārzinim tiks nodoti pēc jūsu pieprasījuma;
 • noteiktos apstākļos ierobežot personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka turpināsim glabāt jūsu personas datus, taču kādu laiku nedrīkstēsim tos apstrādāt. (Piemēram, personas datu apstrādi var nākties ierobežot, ja dati ir neprecīzi. Visdrīzāk vēlēsieties, lai jūsu dati netiktu apstrādāti, kamēr konstatētās neprecizitātes nav novērstas.);
 • iebilst pret personas datu apstrādi, ja attiecīgie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Uzņēmuma vai trešo personu leģitīmām interesēm. Šīs tiesības varat izmantot, ja uzskatāt, ka jūsu personīgās intereses ir svarīgākas nekā Uzņēmuma leģitīmās intereses, kas ir attiecīgo personas datu apstrādes pamatā;
 • atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos.

Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, varat rakstveidā (tostarp elektroniski) sazināties ar Uzņēmumu.

Lai mēs varētu īstenot jūsu datu subjekta tiesības, mums ir jāpārbauda jūsu identitāte. Ja jūsu identitāti nav iespējams pārbaudīt, nav iespējams pārliecināties par to, ka pieprasījumu ir iesniegusi tā pati persona, kuras personas dati tiek apstrādāti. Tādos gadījumos, iespējams, nevarēsim īstenot jūsu datu subjekta tiesības.

Varam atteikties izskatīt jūsu pieprasījumu īstenot jums piešķirtās tiesības vai pieprasīt maksu par šo pakalpojumu, ja jūsu pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārspīlēts, kā arī citos tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

Ja uzskatāt, ka veids, kādā Uzņēmums apstrādā personas datus, nav saderīgs ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, jums ir tiesības vērsties vietējā datu aizsardzības iestādē.

Sazinieties ar mums

Ja jums ir jautājumi par šo Privātuma politiku vai jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz šādu e-pasta adresi: info@caerusmed.com.

Atjaunināšana…
 • Grozs ir tukšs.